Resource

Netherlands – Multilateral Scorecard Review |

Publisher: Dutch Ministry of Foreign Affairs

Het Global Fund heeft een helder mandaat en speelt een belangrijke rol in het behalen van de gezondheid gerelateerde SDG’s. De nieuwe strategie (2017-2022), waarin beleidsprioriteiten helder zijn geformuleerd, sluit hierbij aan. Bestuurs- en beheersorganen, het evaluatiesysteem, het financieel beheer en corruptiebestrijding zijn goed opgezet. Het Global Fund is een lerende en vernieuwende organisatie, wat onder andere blijkt uit het toepassen van bevindingen uit evaluaties. De organisatie is een bijzonder wereldwijd partnerschap en werkt nauw samen met multilaterale en bilaterale instellingen, overheden, NGO’s, private sector en de doelgroep.

(The Global Fund scored 3s & 4s on a scale of 1-4)